מבצעי תמריץ ומכירות

מבצעים המאפשרים מדידה של מכירות אפקטיביות.

הנעה לפעולה בקרב החברה ומחוצה לה. 

פעילות התומכת במערכי מכירות פנימיים ובערוצי הפצה,

תוך העברת מסרים ומדידה ברורה של השגת היעדים.

Next Prev