RH & JABIL

השקת שת"פ חברות RH & JABIL

 

קבוצת RH technologies וקבוצת JABIL קיבלו החלטה לשתף פעולה באופן רשמי. מהלכי החברות בהשקת שיתוף הפעולה ובתקשורו ערכו מספר ימים, בהם נערכו הפעולות הבאות:

*מסיבת עיתונאים רשמית המכריזה על המיזוג בין החברות.

*הפקת ביתן אטרקטיבי בתערוכת האלקטרוניקה.

*חשיפה במרכז הירידים בפני אורחי התערוכה אודות מיזוג החברות.

* מספר חודשים אחרי - אירוע לקוחות החברות במעמד אורחים מחו"ל ונציגי החברות.

 

 

Next Prev